Ninni Elmdahl

OM MIG

Min strävan är att i mitt material metallen och då framförallt den "oädla metallen" skapa form som tilltalar ögat och fantasin. Jag använder mig av kända och okända metalltekniker för att söka uttryck för de bilder och former som tumlar runt i mitt huvud.


Jag har alltid låtit ideérna styra val av teknik. Att hitta lösningarna på uppkomna tekniska problem har alltid varit inspirerande. Mitt sätt att arbeta har oftast resulterat i medelstora föremål. som hamnat i hemmiljöer. Jag skapar tre-dimensionella bilder som kan hängas på vägg

och fria skulpturer.


Innan arbetet i metallen påbörjas, har de flesta ideer funnit sin form genom teckningar och målningar. Sen börjar den utmanande processen där metallen och jag får kämpa om det slutliga resultatet.

Jag jobbar mest i metaller som järn, koppar, mässing och nysilver (vitkoppar).

I dessa metaller skapar jag bilder och fria skulpturer. Även emalj och

bladguld används och jag intresserar mig för metallens egna oxider,

som ger ett brett och spännande färgspektrum.

NINNI ELMDAHL


 

Mina idéer infinner sig ofta i vid skissande och målande i naturen. Den slutliga produkten skapas när jag genom diverse hantverksmässiga tekniker lyckas tolka eller vidare-utveckla ursprungsidéen. Detta främst i mitt huvudmaterial metallen.  Jag använder mig ofta av koppar och dess legeringar, gärna i kombination med betong och trä. I dessa material skapar jag bilder och skulpturer för utsmyckning i hem och offentlig miljö.